Kravu apdrošināšana

Drošība aktuāla jebkuram biznesam

Kravu apdrošināšana pasargā kravas īpašnieku, nosūtītāju un saņēmēju intereses
Lai pasargātu savas materiālās intereses no neparedzētiem apstākļiem (transportēšanas laikā), kravas īpašnieki izmanto arī apdrošināšanas pakalpojumus. Kompānija Trans Speed piedāvā noformēt visa veida kravas apdrošinājumu, izmantojot dažādus pārvadājuma

Kravas apdrošināšana ir aktuāla jebkuram biznesam, kas saistīts ar materiālu vērtību pārvietošanu. Lai cik nevainojama nebūtu loģistika, nopietni apsargāta krava, vienmēr pastāv neparedzētu apstākļu iestāšanās risks. Pastāv vairāki apdrošināšanas varianti.Vispieprasītākais apdrošināšanas variants ir polise „Ar atbildību par visiem riskiem”. Tas nozīmē, ka apdrošinātājs atlīdzina visus zaudējumus,kas ir saistīti ar kravas bojājumiem, nozaudēšanu vai bojāeju transportēšanasvai glabāšanas laikā, izņemot polisē minētos gadījumus. Neraugoties uztransporta veidu, polise labi aizsargā kravas īpašnieku no neparedzētiemnotikumiem pārvadāšanas laikā.

Ekspeditora atbildības apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids aizsargā ekspeditora īpašuma tiesības, kas viņam rodas, sākot pildīt ekspeditora pienākumus.

Zaudējumi, kurus atlīdzina apdrošinātājs (attiecas uz kravu, kura paņemta ekspedīcijā uz ekspedīcijas līguma pamata, bet ar nosacījumu, ka ekspeditors nav kravas pārvadātājs):

  • zaudējumi, kas ir saistīti ar ekspeditora atbildību par kravas bojāeju, bojājumu vai nozaudēšanu;

  • zaudējumi, kas ir saistīti ar ekspeditora atbildību par finanšu zaudējumiem;

  • zaudējumi, kas ir saistīti ar atbildību trešo personu priekšā (ja precei nodarīts kaitējums);

  • izdevumi, kas ir saistīti ar notikuma apstākļu izmeklēšanu;

  • tiesas izdevumi.

Pārvadātāja atbildības apdrošināšana

Neatkarīgi no tā, kas notiks ar kravu pārvadāšanas laikā, viens no notikuma dalībniekiem vienmēr ir precīzi zināms – pārvadātājs. Tieši no viņa ekspeditors vai kravas īpašnieks pieprasīs zaudējumu atlīdzināšanu. Viņš ir atbildīgs par kravas bojāeju, tās bojājumu, iztrūkumu vai piegādes kavējumu tikai tādā gadījumā, ja viņa vaina ir pierādīta, un tikai stingri noteiktajā apjomā. 
Šis apdrošināšanas veids aizsargā apdrošinātā (pārvadātāja) īpašuma intereses, kas saistās ar:

  • pienākumu atlīdzināt īpašniekam materiālos zaudējumus, kas ir nodarīti pārvadājamās kravas nozaudēšanas, bojāejas vai bojājumu rezultātā saskaņā ar KDPG/CMR Konvenciju;

  • pienākumu atlīdzināt trešajām personām materiālos zaudējumus, kas nodarīti trešo personu īpašumam, pārvadātājam pildot savus pienākumus;

  • izmeklēšanas izdevumiem un tiesas izdevumiem.

SIA "Trans speed" saviem klientiem piedāvā ekspeditora, kā arī pārvadātāja apdrošināšanu, kas ir kā papildus garats mūs klientu kravas un biznesa drošībai.

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.